Singapore

Singapore

Singapore

Singapore

Singapore
Singapore

Thực tập & Làm việc Quốc tế

Cam kết 100% đầu ra Thực tập tại các Tập đoàn 4 - 5 Sao trong nước và nước ngoài, giúp Học viên phát triển trong môi trường Quốc tế chuyên nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINGAPORE

Chương trình Thực tập & Đào tạo tại Singapore bao gồm 50% Thực tập hưởng lương và 50% Đào tạo (trên lớp và thực tế).

Xem thêm
Hotline